Kraamzorg op maat

Kraamzorg op maat leidt ertoe dat je de kraamzorg krijgt, die nodig is om jou en de baby een goede start te geven. De kraamverzorgende biedt daarbij ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal basis huishoudelijke taken.

De kraamverzorgster kijkt naar wat er in jouw situatie aan de hand is, zodat zij ook de verloskundige/huisarts goed kan informeren over het verloop van de kraamtijd.

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleggen met de verloskundige.

Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvang je kraamzorg met een basis-omvang van 49 uur. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan.

Extra ondersteuning
Kraamzorg is een noodzakelijke zorg, voor moeder en kind. Voor cliënten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière of sociaal-economische omstandigheden, zijn wij er ook. Onze kraamverzorgenden hebben de ervaring en kennis om de nodige ondersteuning te kunnen geven.

menu