Kraamzorg en mantelzorg

Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat moeder en kind thuis de verzorging, begeleiding en ondersteuning krijgen, die nodig is.

De kraamverzorgende doet de medische controle en bieden zorg aan de moeder en de baby, tevens verricht zij een aantal basishuishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, dient mantelzorg te worden ingeschakeld.

De kraamvrouw is zélf verantwoordelijk voor het regelen van die mantelzorg, net als in andere zorgsituaties. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren.

Het is belangrijk dat je zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen je eigen omgeving voor de periode na de bevalling.

menu