Het intakegesprek

Bij een tijdige inschrijving zal voor de 34ste week van jouw zwangerschap het intakegesprek plaatsvinden. Onze intaker komt bij jullie op huisbezoek (als het de eerste bevalling is) of neemt de intake telefonisch af. Wij nemen bijtijds contact met jou op om hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens dit eerste persoonlijke gesprek worden jullie wensen en vragen besproken. Er worden afspraken gemaakt over de omvang van de kraamzorg. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

menu